Bestuur OVW

 

Het bestuur van Ondernemersvereniging Wervershoof bestaat uit enthousiaste ondernemers uit West-Friesland. Het gedreven team faciliteert een platform voor ondernemers waarop zij kennis en kunde kunnen delen. Voor plezierig persoonlijk én zakelijk contact.

Het bestuur van de OVW bestaat uit zeven bestuursleden. Voorzitter Frits Meester, vicevoorzitter & evenementen Frank Bot, penningmeester Jan Bleeker, secretaris Marjo Blokker en drie andere bestuursleden: Mieke Bakker, Hans Mes en Alexandra Hofland, ieder heeft een eigen taak. Alle bestuursleden zijn ondernemers uit de regio Wervershoof en omstreken.

Plezierige samenwerking

Frits: 'De bestuursleden zijn goed op elkaar ingespeeld. We zijn een actieve club die regelmatig richting leden communiceert en een podium biedt waarop we elkaar ontmoeten. De taken binnen het bestuur zijn goed verdeeld. Ook zijn alle handelingen en activiteiten vastgelegd in procedures. Dit maakt onze samenwerking eenvoudig en constructief. En plezierig!'

Bestuursvergadering OVW

Het bestuur vergadert eens in de zes weken. Tijdens dit overleg bespreken we de volgende zaken:

  • actualiteiten in de regio
  • samenwerking met de OFM en de WBG
  • aandachtspunten via de gemeente Medemblik
  • financiën ondernemersvereniging
  • binnengekomen stukken.
  • activiteiten voor leden zoals OVW on tour, OVW Café, jaarvergadering en Promobeurs.

Onze secretaris maakt een verslag van iedere vergadering.

Maak kennis met het bestuur van Ondernemersvereniging Wervershoof

Frits Meester
voorzitter

Jan Bleeker
penningmeester

Frank Bot
evenementen

Rob Koomen
algemeen bestuurslid

Marjo Blokker
algemeen bestuurslid

Mieke Bakker
notulist/marketing

Notulen jaarvergaderingen

Hoor altijd als eerste wanneer de OVW een activiteit organiseert

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.